Welkom bij Hamaland Advies
Hamaland Advies is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Archeologie, Ruimtelijke Ordening en Milieu dat zich toelegt op de advisering en ondersteuning van (gemeentelijke) overheden, projectontwikkelaars,  bouwers, ingenieursbureaus, milieuadviesbureaus en landschapsarchitecten bij archeologische en milieukundige vraagstukken. Hamaland  heeft ruime ervaring met: archeologisch projectmanagement en directievoering, aanbestedingen (onderhands en openbaar), beleidsadvisering, het opstellen van quickscans, Programma’s van Eisen en bureauonderzoeken, integrale bodemonderzoeken en beoordeling van onderzoeken door derden. De oorsprong van ons bedrijf ligt in de bouwwereld en GWW sector en Hamaland Advies kent haar belangen daarom als geen ander. Het werkgebied van Hamaland Advies omvat hoofdzakelijk de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Utrecht en Zuid-Holland.  

Onze aanpak laat zich het beste omschrijven als: direct, duidelijk, slagvaardig, integer, betrokken en onafhankelijk.
 
 Recente Artikelen

 

 

© Hamaland-advies.nl