Welkom bij Hamaland Advies

Hamaland Advies is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Archeologie, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Wij leggen ons toe op de advisering en ondersteuning van uw vraagstukken met betrekking tot archeologie, grond- weg en waterbouw, explosievenonderzoek en milieukunde. Door onze ruime ervaring met projectmanagement en directievoering, aanbestedingen (onderhands en openbaar), beleidsadvisering, de beoordeling van onderzoeken (second opinions) uitgevoerd door derden, het uitvoeren en opstellen van bureauonderzoeken, booronderzoeken en quickscans en het opstellen van Programma’s van Eisen kunnen wij u in alle stadia van het archeologisch (voor)onderzoek bijstaan. Bij Hamaland Advies bent u dus aan het juiste adres voor de uitvoering en begeleiding van uw gehele archeologische onderzoekstraject, of voor de snelle en competente uitvoering en ondersteuning van een deel daarvan. Daarnaast verzorgen wij aanbestedingstrajecten in het kader van de omgevingsvergunning en projectmanagement in de ruimtelijke ordening.

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere Rijksoverheid, provincies en gemeentelijke overheden, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus, bouwers, milieuadviesbureaus en landschapsarchitecten. De oorsprong van ons bedrijf ligt in de bouwwereld en de GWW sector, waardoor Hamaland Advies haar en uw belangen als geen ander kent. Ons werkgebied omvat voornamelijk de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Brabant, Utrecht, Zuid- en Noord-Holland. Door onze betrokken, directe, integere, transparante en slagvaardige aanpak zijn wij de juiste partner in het proces waarin uw plannen gerealiseerd worden.

 

 

 

© Hamaland-advies.nl