Over Hamaland

Eric van der Kuijl (1969) is geboren en getogen in de Gelderse Achterhoek. Als tiener was hij al met grote regelmaat te vinden in de steengroeven van Winterswijk, op zoek naar fossielen uit het Krijt. Later kwam daarbij de belangstelling voor archeologie en geschiedenis. Hij studeerde Archeologie van Noordwest Europa in Leiden om zich vervolgens te specialiseren in de Provinciaal Romeinse Archeologie in Amsterdam, met als bijvakken museologie en museummanagement. Gedurende zijn studie was hij gids in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Na zijn studie was hij vanaf 1995 werkzaam als projectarcheoloog voor gemeente Leiden en gemeente Dordrecht, waar hij zich verder bekwaamde in het stadskernonderzoek. In Leiden was hij o.a. verantwoordelijk voor de opgraving van Klooster Lopsen, de oude Zijlpoort, Pieterskerkhof en de Burcht. In het stadshart van Dordrecht heeft hij de middeleeuwse bewoning onder het Statenplein opgegraven, waarbij de stadwording van Dordrecht kon worden onderzocht.  Hij gaf hierbij leiding aan het archeologisch team (15 medewerkers) van deskundigen, vakspecialisten, ondersteunend personeel en een groot aantal vrijwilligers van de AWN. Tijdens het onderzoek dat meer dan een jaar duurde werd o.a. een complete stadswijk uit de 13de en 14de eeuw blootgelegd. Bijzonder waren de vele goed geconserveerde vondsten zoals houten huizen en een straatje, maar ook voorwerpen van uitzonderlijke kwaliteit zoals versierde messchedes, zwaardschedes, mallen voor gespen en sieraden, een muntschat en vele profane insignes. De topvondst was een grote lap leer, vermoedelijk een schildfoedraal, versierd met een raamvertelling, voorstellende een ridder te paard die allerlei fabeldieren bejaagt. De vondst werd met gepaste trots aan het NOS journaal gepresenteerd. Naast het Statenplein werden o.a. onderzoeken verricht bij de Nieuwkerk en in de Visstraat.

Vanaf medio 1998 besloot Eric om samen met een bevriend AWN lid als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Dit resulteerde in de oprichting van ArcheoMedia in Sassenheim. Zijn partner had tevens een milieukundig adviesbureau, wat ertoe leidde dat Eric de kans kreeg om beide disciplines te combineren. Tevens had hij als vaste tekstschrijver een column bij Rijnstreek Business. Na anderhalf jaar werden de activiteiten samengevoegd met de bedrijfsactiviteiten van geotechnisch- en milieukundig adviesbureau Arnicon.  In deze periode heeft hij zich o.a. ingezet voor het verkrijgen van diverse certificeringen en heeft hij namens provincie Zuid-Holland een protocol opgesteld voor gecombineerd milieukundig en archeologisch onderzoek. In 2001 werd hij benaderd door de Verhoeve Groep uit Hummelo, van oorsprong een wegenbouwbedrijf (circa 275 werknemers). Dit was de kans om terug te keren naar zijn geliefde Achterhoek. Hij kreeg de kans om een nieuw bedrijf op te zetten, wat resulteerde in het ontstaan van Synthegra Archeologie (25 werknemers).  Onder zijn leiding groeide het bedrijf gestaag verder en werden nevenvestigingen geopend in Weert, Dordrecht en Jirnsum. In 2006 besloot de Verhoeve Groep terug te keren naar haar roots, de wegenbouw, en werd Synthegra overgenomen door de Sinnema Adviesgroep uit Berlikum. Hierbij werd ook Ruimtelijke Ordening toegevoegd aan de bedrijfsactiviteiten. Eric besloot zich ondertussen meer toe te leggen op advisering in de archeologische monumentenzorg en werd o.a. procesmanager Archeologie voor gemeente Coevorden. Dit heeft er mede toe geleid dat hij zich eind 2007 in goed overleg met de Sinnema Adviesgroep heeft afgesplitst van Synthegra .

Hamaland Advies is in feite de optelsom van zijn ervaring op het gebied van Archeologie, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Samen met zijn vrouw Judith Rohling (HTS weg- en waterbouw, specialisaties: bodem, watermanagement, riolering en duurzaam bouwen) legt hij zich toe op advisering van gemeenten, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus, milieukundig adviesbureaus en landschapsarchitecten. Ons werkgebied omvat voornamelijk de provincies Zuid-Holland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. In Duitsland zijn wij actief in Westfalen.

 

 

© Hamaland-advies.nl